Skontaktuj się z nami:
+48 721 016 111

Wyszukiwarka

Obowiązek informacyjny

 

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku,w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) RODO informujemy że;

 

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu internetowego jest Katarzyna Miros prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAŁE DZIECKO Katarzyna Miros wpisana do Centralnej Ewidencjij i Informacji  o Działalnosci Gospodarczej .Dane kontaktowe i miejsce wykonywania działalności ,ul.Białostocka6lok.4 03-741 Warszawa NIP1132249961 REGON 367356296 adres poczty elektronicznej sklep@maledziecko.pl

 

zwanej dalej Administratorem

 

2.Sklep przetwarza dane osobowe w celach :

świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym za pośrednictwem maledziecko.pl

sprzedaży produktów .

 

3. Administrator będzie przetwarzał udostepnione dane : imię nazwisko,adres dostawy ,adres zamieszkania ,numer telefonu odbiorcy klienta w celu realizacji zamówienia w sklepie internetowym .Dane  te  będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji  Umowy Sprzedaży kupna i przekazane wybranemu przekaźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

4.Sprzedaż produktów oferowanych przez Sklep-podstawa prawna przetwarzania danych jest wykonanie umowy art.6ust.1lit.b RODO

 

5.Rospatrzenia reklamacji dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sklepu art.6.ust.1lit.f RODO

 

6.Wysyłki informacji handlowych droga elektroniczną -wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda art.6.ust.1.lit.b RODO

 

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne ,lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Sklepem 

 

8.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy ,a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody .

 

9.Odbiorcami danych osobowych będą :

 

a.Podmioty świadczące usługi dostawy produktów (DPD)

 

b.Podmiot świadczący usługi płatności Przelewy 24 ,Polcard, ING Bank Śląski

 

10.Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa ,przysługuje prawo do dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ,prawo do przenoszenia danych ,a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

 

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodnść  z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

 

11.Wprzypadku watpliwości zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji .Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.